1. Користувач зобов’язаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (зокрема, ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці поза доступом третіх осіб.

2. У межах заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, ТОВ «ФК «ХАНТЕР»:
• регулярно проводить перевірку, діагностику, тестування програмних та апаратних засобів, серверних та мережевих потужностей, які знаходяться в експлуатації, та у разі необхідності проводить їх виправлення/полагодження;
• регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства та відповідність правилам платіжних систем;
• будує програмну та апаратну інфраструктуру таким чином, щоб вона відповідала вимогам надійності, цілодобового функціонування та забезпечивала безперервне надання послуг;
• з метою забезпечення відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS) та іншим вимогам платіжних систем може залучати для оброблення відповідних даних інших юридичних осіб, в тому числі технологічних операторів;
• забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операціях протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
• забезпечує (а у разі залучення сторонніх компаній – контролює, перевіряє та пересвідчується, що такі сторонні компанії забезпечують) безпеку та захист даних користувачів (в т.ч. даних ЕПЗ користувачів) на рівні, передбаченому процедурами/правилами платіжної системи та міжнародними стандартами безпеки PCI DSS;
• має право застосовувати обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами (від певного платника/ЕПЗ платника, до певного отримувача/ЕПЗ отримувача, на певну суму, за певний проміжок часу тощо), а у випадку застосування таких обмежень – має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
• здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг;

3. ТОВ «ФК «ХАНТЕР» несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:
• зобов’язання здійснити повернення коштів платнику за невиконаною платіжною операцією;
• зобов’язання відшкодувати користувачу збитки, понесені ним у результаті невиконання або неналежного виконання платіжної операції;
• несе іншу відповідальність, передбачену договором.

4. Процедура взаємодії між ТОВ «ФК «ХАНТЕР» та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції – відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг (див. розділ “Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг”), з урахуванням наступного:
• звернення користувача щодо випадку шахрайства або загрози безпеці розглядається працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР», які мають відповідний фах, компетенцію та досвід;
• звернення користувача щодо випадку шахрайства або загрози безпеці розглядається першочергово, а про результати розгляду та прийняті рішення користувача повідомляється негайно;
• у разі необхідності повідомлення користувача про випадок шахрайства або загрози безпеці, користувач повідомляється невідкладно, а для передачі повідомлення використовується будь-який наявний спосіб зв’язку;
• у разі виникнення інцидентів з використанням ЕПЗ ТОВ «ФК «ХАНТЕР» надає користувачу інформацію щодо порядку вирішення спору, порядку проведення диспуту або арбітражу відповідно до правил платіжної системи, ЕПЗ якої використовувався, та проводить консультації щодо інших питань на вимогу користувача;
• ТОВ «ФК «ХАНТЕР» прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок шахрайства або загрози безпеці у цілодобовому режимі та без вихідних.

5. Процедура взаємодії між ТОВ «ФК «ХАНТЕР» та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій – відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг (див. розділ “Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг”), з урахуванням наступного:
• звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР», які мають відповідний фах, компетенцію та досвід;
• звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається першочергово, а про результати розгляду та прийняті рішення користувача повідомляється негайно;
• у разі необхідності повідомлення користувача про випадок здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій, користувач повідомляється невідкладно, а для передачі повідомлення використовується будь-який наявний спосіб зв’язку;
• ТОВ «ФК «ХАНТЕР» проводить внутрішнє розслідування щодо здійснення кожної неакцептованої/помилкової/неналежної платіжної операції та за результатами такого розслідування надає інформацію у відповідному обсязі користувачу або іншому учаснику платіжної операції;
• ТОВ «ФК «ХАНТЕР» прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій у цілодобовому режимі та без вихідних;

6. Звернення користувача щодо відшкодуванням збитків, завданих у результаті здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій, а також у результаті невиконання/неналежного виконання платіжної операції – здійснюється в такому порядку:
• користувач надає звернення у загальному порядку, наводить обставини отримання збитків;
• ТОВ «ФК «ХАНТЕР» розглядає звернення та: у разі виявленя можливої провини з боку інших ніж ТОВ «ФК»ХАНТЕР» учасників платіжної операції – рекомендує користувачу ініціювати відповідний розгляд за правилами платіжної системи або звернутися із заявою до свого обслуговуючого банку/банку-емітента; або у разі виявлення провини з боку ТОВ «ФК»ХАНТЕР» – виконує наступні кроки;
• ТОВ «ФК» «ХАНТЕР» проводить ідентифікацію користувача в обсязі, необхідному для встановлення належності користувача за платіжною операцією;
• користувач надає письмову заяву щодо відшкодування збитків, складену у довільній формі та підписану у звичайний спосіб або за допомогою КЕП у разі подання заяви в електронному вигляді;
• ТОВ «ФК «ХАНТЕР» здійснює відшкодування у порядку та строки відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів.