Iнформацiя

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги:

Особи, що надають посередницькі послуги – Відсутні.

Чинним законодавством України не визначено вимоги щодо формування гарантійних фондів чи забезпечення інших компенсаційних схем при наданні фінансових послуг, що надаються ТОВ «ФК «ХАНТЕР»

ТОВ «ФК «ХАНТЕР» має право на надання фінансових послуг на підставі наступних ліцензій:

Інформація про ліцензії

1) переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Номер і дата видачі ліцензії: Ліцензія НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №62 від 14.09.2017р.
Дата початку дії ліцензії: 14.09.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія

2) надання послуг з факторингу
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2507 від 13.06.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 13.06.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія
Рішення про видачу ліцензії розміщене на сайті Нацкомфінпослуг

3) надання послуг з фінансового лізингу
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2507 від 13.06.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 13.06.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія

4) Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3768 від 15.09.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 15.09.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія
Рішення про видачу ліцензії розміщене на сайті Нацкомфінпослуг

Інформація про статутний фонд

  • Зареєстрований розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7’000’000,00 грн.
  • Фактично сплачена частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7’000’000,00 грн.
  • Частка статутного фонду (статутного капіталу), що належить державі,  0,00%
  • Частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу), що належить нерезидентам,  0,00%

Відомості про власників з істотною участю

1) Фізичні особи: Фізична особа – Дьоміна Юлія Олександрівна, якій належить 100% Статутного капіталу Товариства, що в сумі становить 7000000.00 (сім мільйонів гривень 00 копійок)

2) Юридичні особи: Немає

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство

Справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались; Відомості про застосування процедури санації: справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались, процедури санації не застосовувались.

Рішення про ліквідацію фінансової

Рішення про ліквідацію не приймалось.

Позасудове врегулювання

У випадку, якщо Клієнт ТОВ «ФК «ХАНТЕР» вважає, що з боку Фінансової станови (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий Клієнт має право на звернення* безпосередньо до керівника Фінансової установи шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:
– письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК «ХАНТЕР»: 49027, м. Дніпро, Акінфієва Івана, буд. 18, прим. 319;
– електронною поштою на адресу: [email protected];
– усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 096-494-02-42).
*Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги відповідно до приписів ст. 3 Закону України «Про звернення громадян».

Право на судовий захист прав споживачів фінансових послуг

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позову до суду:
– за місцезнаходженням ТОВ «ФК «ХАНТЕР» – до Жовтневого районного суду м. Дніпро -згідно з ч. 2 ст. 27 ЦПК України, або
– за місцем заподіяння шкоди – згідно з ч. 6 ст. 28 ЦПК України.

Право на звернення до уповноважених державних органів за захистом порушених прав

Відповідно до п. 6) ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших
ринків небанківських фінансових послуг здійснюється – Національним банком України.
У разі порушення зобов’язань фінансовою установою Клієнт має право звертатися до Національного банку України за адресою: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Зв’яжіться з нами для отримання консультації

38 (096)-494-02-42